CO ROBIMY

Analizujemy

Przeprowadzamy weryfikację przydatności terenów przeznaczonych pod zabudowę zarówno pod wzg. prawa własności jak i uwarunkowań wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przewidywanych…

Projektujemy

Pracownia Projektowa Archikar oferuje pełny zakres usług architektonicznych i inżynierskich. Wykonujemy kompleksowe projekty architektoniczno-budowlane budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, w tym osiedli…

Uzgadniamy i Nadzorujemy

Kierujemy procesem uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień międzybranżowych, w taki sposób, aby ułatwić naszym Klientom przejście przez  skomplikowany system zatwierdzeń i uniknąć biurokratycznych pułapek, które mogłyby spowolnić…

Proces Projektowania

  • Koncepcja
  • Wykonanie
  • Odbiór

Od samego początku nie zapominamy o ekonomice obiektu.

Realizujemy wcześniej zrobiony projekt z zachowaniem najlepszych standardów i w jak najkrótszym czasie.

W ostatnim etapie to klient sprawdza czy wszystko się zgadza, wtedy są wprowadzane wszelkie poprawki.