08
sty

A. Gaudi

„Najwięcej dostojeństwa mają najprostsze formy.”