Analizujemy

Przeprowadzamy weryfikację przydatności terenów przeznaczonych pod zabudowę zarówno pod wzg. prawa własności jak i uwarunkowań wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przewidywanych przez władze inwestycji strukturalnych (drogi, sieci przesyłowe itp.). Przygotowujemy koncepcje zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych planowanej inwestycji (wstępny kosztorys). Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, staramy się uzyskać  jak największą i najbardziej atrakcyjną powierzchnię zabudowy, tak aby nasi Klienci uzyskiwali jak najwyższy wskaźnik zwrotu inwestycji.